Skąd się wzięła Polska i dokąd zmierza?

0
112

Publikujemy materiał filmowy, który jest połączeniem kilku różnych wypowiedzi, której klamrą jest Polska – jej kształt i pytanie “Quo vadis Polsko”?

Jest tu wystąpienie Grzegorza Brauna w Lublinie (11 XII 2015 r., sala konferencyjna NSZZ “Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego, ul. Królewska 3) oraz wykład redaktora Michalkiewicza wygłoszony w Kolbuszowej (14 XI 2015 r., Parafia pw. Wszystkich Świętych, ul. Narutowicza 6).

Pan Stanisław opowiada o kooptacji jako metodzie uzupełniania składu członkowskiego instytucji kościelnej, organach Unii Europejskiej i ich kompetencjach, algorytmie przeliczania głosów wg d’Hondta, autorskim projekcie zmiany ordynacji wyborczej z 1992 r., specyfice francuskiej ordynacji wyborczej, sposobie eliminowania Frontu Narodowego ze sceny politycznej, mechanizmach wyłaniania przedstawicielstwa narodowego, idei konstytucji pisanej, ustroju parlamentarno-gabinetowym, uprawnieniach decyzyjnych prezydenta, systemie finansów publicznych, zmianie sposobu wybierania Senatu, odblokowaniu narodowego potencjału ekonomicznego, wadliwym modelu kapitalizmu kompradorskiego, postępującej biurokratyzacji państwa, kosztach obsługi długu publicznego, ustawie o działalności gospodarczej Mieczysława Wilczka, potencjalnej likwidacji przymusu ubezpieczeń społecznych, inicjacji podatku celkowego oraz kukizowskiej inicjatywie odnośnie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych.

ODRĘBNĄ CZĘŚĆ FILMU STANOWI wypowiedź dwóch lokalnych patriotów, którzy mówią o swojej sytuacji procesowej w związku ze sprawą karną o pomówienie kwalifikowane. Chodzi o artykuł “Bunt radnego Danela” z 11 kwietnia 2011 r. (www.zamosconline.pl i…), w którym Jacek Danel krytycznie odniósł do uchwały Rady Miasta potępiającej nadanie honorowego obywatelstwa Banderze przez samorząd Żółkwi na Ukrainie a przy okazji powiedział, że pp. Arkadiusz Łygas i Henryk Smalej (obaj domagali się przyjęcia rezolucji) “swoją postawą bardziej przysługują się szowinistom ukraińskim niż sprawie polskiej”. Tymi słowami wymienieni z imienia i nazwiska zamościanie poczuli się pokrzywdzeni i oddzielnie złożyli prywatne akty oskarżenia. Pierwsze orzeczenie w tej sprawie zapadło w roku 2012 – wówczas radny Danel został uniewinniony. Arkadiusz Łygas odwołał się od tego wyroku, a Sąd Rejonowy w Zamościu uznał Danela za winnego. Z tym werdyktem nie zgodził się obwiniony i złożył apelację. Sąd Okręgowy wyrokiem z 31 marca 2015 roku warunkowo umorzył postępowanie na okres jednego roku. Drugi prywatny akt oskarżenia wobec Jacka Danela skierował dr Henryk Smalej, który również poczuł się dotknięty wypowiedzią pozwanego. 23 kwietnia 2015 r. SSR Andrzej Szymański wydał postanowienie o uniewinnieniu Danela. Z tym rozstrzygnięciem nie zgodził się wnioskodawca i wniósł rekurs. 20 listopada 2015 r. SSO Lesław Dąbrowski podtrzymał stanowisko sądu I instancji i obciążył poszkodowanego kosztami w wysokości 5828 zł. Trudno przewidzieć finał sprawy, bowiem proces toczy się w kontekście sporu historycznego o zbrodnie ukraińskie na Polakach podczas II wojny światowej. Obrońca historyka zapowiedział wniesienie skargi kasacyjnej.

Zapraszamy do obejrzenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here