Kolejny krok w stronę piekła

0
123

W artykule “Demoniczne lewactwo” omawialiśmy sprawę bezpośrednich związków między komunistyczną doktryną autorstwa Marksa i Engelsa, a satanistyczną sektą Iluminatów. Jeżeli wszyscy pierwsi teoretycy lewactwa, w mniejszym lub większym stopniu, byli czcicielami Lucyfera, to całe lewactwo pochodzi wprost z szatańskiego podszeptu. Możemy więc zupełnie spokojnie na każdego lewaka patrzeć jak na człowieka, świadomie bądź nieświadomie, oddanego diabłu i walczącego o wprowadzenie w życie diabelskich ideałów, czytaj przygotowanie piekła na ziemi.

Współczesne lewactwo wcielając demoniczny plan przebudowy społeczeństwa po nieudanym robotniczym eksperymencie z początku XX wieku postawiło na postępową naukę, kulturę i edukację dzieci. Celem nowoczesnych lewaków są kolejne pokolenia stąd tak agresywne działania w zakresie edukacji seksualnej oraz teorii gender, które w wielu krajach na dobre zadomowiły się w programach szkolnych, a nawet przedszkolnych.

Szczególnie aktywna w tym zakresie jest francuska lewica, która nie próżnuje i systematycznie realizuje swój obłędny plan tworzenia pseudonowoczesnego społeczeństwa. Po wprowadzeniu do szkolnych programów teorii gender, dąży teraz do tego, aby w szkołach podstawowych nauczana była tak zwana etyka zwierzęca.

O co tym razem chodzi? Otóż chodzi o zmianę odwiecznego sposobu postrzegania zwierząt przez ludzi i doprowadzenie do równości pomiędzy osobą ludzką, a zwierzęciem. Postępowi ideolodzy przekonują, że człowiek przynależy do świata zwierząt i niesłusznie uważa się za istotę wyższą od nich w rozwoju. Chodzi więc o wpojenie dzieciom idei, że istota zwierzęca jest taką samą jednostką jak one, wraz z tymi samami prawami, które przynależą się osobie ludzkiej.

Po upowszechnieniu teorii mówiącej, że rasy nie istnieją, po gender “likwidującej” różnice płciowe, przychodzi czas na kolejny krok, tym razem negujący różnice między człowiekiem i zwierzęciem. Chodzi o zanegowanie istniejących, naturalnych różnic w stworzonym świecie.

Konsekwencje takiej filozofii mogą być potworne. W myśl tego nowoczesnego poglądu, dlaczego stawiać przeszkody w zjednoczeniu pomiędzy ludźmi i zwierzętami? Przecież nie ma żadnych różnic więc człowiek może traktować zwierzę jako normalnego partnera i ideał w swoim życiu. Nie pozostaje nic innego, jak w najbliższej przyszłości uznać małżeństwa pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem.

Spoglądnijmy jednak na ten problem pod nieco innym kątem, gdzie to wszystko zmierza? Jaki jest cel? Celem jest odwrócenie ludzi od Boga i szerokie rozlanie grzechów nieczystych w świecie. Gender to propagowanie wszelkich zboczeń i zwyrodnień, bezpłodnych, pozbawionych przyszłości ze względu na brak potomstwa, jednopłciowych związków, natomiast najnowszy pomysł zrównania ludzi i zwierząt to zwrot ku zoofilii. Każda z tych ideologii ma za zadanie rozpowszechnić w świecie kolejny obrzydliwy w oczach Boga grzech, gender- sodomię, etyka zwierzęca- zboczony pociąg do zwierząt, czyli grzech przeciw naturze. Warto zwrócić uwagę na fakt, że kolejne postulaty lewaków zmierzają właśnie w opisanych kierunkach. Wszystko wygląda tak jakby komuś zależało zalegalizowaniu w społeczeństwach kolejnego ciężkiego występku przeciwko Prawu Bożemu. Osobiście uważam, że mamy kolejny dowód na to, że decyzje co do kierunków rozwoju ruchów lewicowych zapadają w piekle, a lewica prowadzi ludzkość krok po kroku prosto do jeziora ognia i siarki opisanego w Apokalipsie.

źródło:
http://www.pch24.pl/postep-po-francusku–gender-to-juz-norma–teraz-czas-na-etyke-zwierzeca,49901,i.html

Dodaj komentarz